Ракът на белия дроб (нем. Bronchialkarzinom, също Lungenkarzinom, bronchogenes Karzinom, Lungenkrebs; англ.: bronchial carcinoma, lung cancer) е злокачествено образувание, причинено от деградиране или изграждане на бронхиалните клетки, изразяващо се в бързо разрастваща се формация и увеличаване на белодробната тъкан.

Ракът на белия дроб е причина за милиони смъртни случаи годишно. Основният причинител е тютюнопушенето. Предимно засяга мъжете и е основна причина за смърт на мъжете между 40 и 65 години. С нарастването на броя на жените пушачки вече има и най-висок процент на смъртни случаи сред всички типови ракови заболявания. Някои хора, които никога не са пушили, също заболяват от белодробен рак, но това вероятно се дължи на комбинация от генетични фактори и на пасивно тютюнопушене.

Скорошните изследвания показват, че най-значителна роля за повишаване на риска от белодробен рак е продължителното подлагане на вдишване на канцерогени (азбест или хром, обикновено при промишлени производства). Замърсяването на въздуха също играе роля в наши дни, но в по-голяма степен като вторичен ефект – например, съдържанието на инертния газ радон във въздуха в сравнение с цигарения дим е незначително.

Ракът на белия дроб е едно от най-коварните заболявания на човечеството в наши дни. Той взема повече жертви, отколкото ракът на гърдата, ракът на простатата и ракът на дебелото черво взети заедно. За съжаление, с развитието на първите симптоми (пр. пресипналост, прегракналост или кръвохрачене) в повечето случаи е прекалено късно за провеждане на успешно лечение. Ако обаче заболяването се открие в ранна фаза (което обикновено става случайно), тогава според Американската Организация за Борба с Раковите Заболявания шансовете за живот на болния се увеличават до 47%. Най-често се прави рентгенография на бял дроб, но при ранна фаза (фаза 1) е много трудно да регистрира наличие на ракови клетки. Туморът лесно се разпознава едва, когато вече е достигнал 5-10мм. Днес CAD-системите значително улесняват поставянето на диагноза в ранен етап при съмнение за раково заболяване.

Лечението и прогнозата зависи от вида на рака, фазата (нивото на разпространение, т.нар. стадий), и от състоянието на пациента. Популярните лечения включват оперативна намеса, химиотерапия и лъчетерапия.