В клинична лаборатория се извършват хематологични, биохимични и високоспециализирани изследвания – туморни маркери за ранна диагностика и профилактика на онкологични заболявания – СЕА, Са 19-9, Са15-3, Са 125, АФП, PSA, Testosteron, HCG, Ferritin, бета MG, серумен HER-2; Анализ на хормони – TSH, Free T4, Free T3, Anti Tg, Anti-TPO, Estradiol, FSH,LH, Progesteron, Prolactin, Анализ на урина, CRP, H.Pylori, Хемокоагулация, кръвно газов анализ,йонограми, Йонизиран Са, гликарин Хб, с най-модерна и съвременна апаратура. Приемат се и се обработват материали с цел диагностика, както от кабинетите на ДКБ, така и от отделенията от стационара. Разработени и са внедрени методики за изследвания на рецептори за карцином на млечна жлеза (ER,TR,HER-2). Извършва се консултативна дейност върху готови препарати.

Клиничната лаборатория разполага с най-съвременните анализатори на фирма Simens – хематологичен анализатор от най-висок клас ADVIA 2120-5DIFF и имунологичен анализатор ADVIA Centaur mmunoassay System; Имуно чен анализатор AIA 600, биохимичен анализатор – Cobas Integra 400 + и Express + Ciba Corning, допълни телни хематологични броячи – Medonic M series и Sysmex KX 21, кръвно газов анализатор Rapidlab 248, йоноселективен анализатор – AVL 2180, глюкоанализатор Biosen, уринен анализатор CYBOW Reader 720, полуавтоматичен коагулометър Start 4.
Началник отделение кл. лаборатория - д-р Ивелина Цолова

Д-р Ивелина Николаева Цолова е родена на 30.04.1972г. в гр.Варна. Завършва средно образование в ЕСПУ „А. С. Пушкин” с преподаване на руски и английски език. Завършва медицина в Медицински Университет Варна през 1997г. През 2005 придобива специалност клинична лаборатория. През 2006 придобива специалност „Здравен мениджмънт”. Професионален опит: 1998 ОРКБ Първа Хирургия – лекар ординатор 1998-2000 ДКЦ Варна лекар ординатор в Клинична лаборатория 2000-2002 МБАЛ св Анна лекар ординатор в Спешна лаборатория 2001 МДОЗС „д-р Марко Марков„ ЕООД – лекар ординатор в Клинична лаборатория 2002-2004 СИМ СМДЛ – ЕООД Варна – лекар ординатор в Клинична лаборатория 2004-2007 МЦ „св.Анна” ЕООД Варна - – лекар ординатор в Клинична лаборатория 2004-2009 ДКЦ „св.Климентина” ЕООД Варна - – лекар ординатор в Клинична лаборатория 2005-2006 МЦ Бляк Сий ЕООД Варна - – лекар ординатор в Клинична лаборатория 2006-2010 МБАЛ „ д-р Д.Беров” ЕООД Нови Пазар – Началник отделение Кл. лаборатория 2009-2010 ОДОПФЗС Варна ЕООД – Началник Кл.лаборатория 2009-2010 МЦ Белослав – гр.Белослав - – лекар ординатор в Клинична лаборатория 2010 до момента СБАЛОЗ „д-р Марко Ант. Марков – Варна” ЕООД – Началник Клинична лаборатория Член е на БЛС и БЧК.

Лекар кл. лаборатория - д-р Антоанета Калчева

Д-р Антоанета Константинова Калчева е завършила медицина през 1973г в Медицински Университет Варна. Специализация по Клинична лаборатория 1981г. От 1975 до 1980 работи в болницата в гр.Провадия, от 1980 до 2000 в Диспансер за белодробни болести Варна, 2000-2007 ДКЦ 2 Аспарухово, 2007 г до момента в СБАЛОЗ Варна. Има завършен курс по Ликворология, Осигуряване качеството в клинична лаборатория.

Старши клиничен лаборант - Пенка Алексиева

Пенка Василева Алексиева е завършила ПМИ гр.Русе със специалност „медицински лаборант”. Във връзка с продължаващото обучение притежава удостоверения за различни курсове: „ Болнична хигиена – оновативни комплексни системи за ръчно професионално почистване и дезинфекция”, сертификат за работа с медицинска апаратура от фирма „ Марвена” ООД София, курсове на регион БАПЗГ варна,курс за работа с програмно продукти – Exel,Word; През 2008 е избрана за лаборант на годината за регион Варна от РК на БАПЗГ. От 1974-1979 работи в ОРБ Варна; 1979-80г – Окръжна болница; от 1980-89 в поликлиника Аксаково ; от 1989-1998 в ОРБ Варна като лаборант. След промените в законодателството болницата е преименувана на МБДПЛР; От 1998 е старши рентгенов лаборант и от 2003г. След обединяването работи в СБАЛОЗ „ д-р Марко Антонов Марков”.