В Звеното за регистрация и профилактика на онкологичните заболявания се събира, обработва и анализира информация за преминалите болни, проведените леглодни, изписаните болни, починали, използваемостта, средния престой и оборот на леглата в дни. Изготвят се сравнителни таблици, диаграми, следи се динамиката за болестност и заболеваемост на населението. Следи се броят на диспансеризираните от Варненска и Добричка области. Организира и провежда кампанията за профилактични прегледи в ДКБ и фирми с преобладаващ женски състав.