В “Отделение по гинекология в областта на онкологичните заболявания”  се извършват оперативни интервенции при всички злокачествени заболявания на женския генитален тракт, операции за доброкачествени тумори женските полови органи, ехографии, колпоскопии, електрокоагулации, пробни абразии, биопсии, полипектомии, диагностика и оперативно лечение на предракови заболявания. Извършват се и гинекологични операции с най-голяма сложност т.н операции по Вертхайм. Отделението по онкогинекология разполага с единствения във Варна хистероскоп, оборудван с възможности за диагностична и терапевтична хистероскопия и пълен набор хирургичен инструментариум. Към отделението са разкрити 10 легла за лежащо болни. Разполага със собствена операционна зала. Работят висококвалифицирани специалисти с необходимия стаж и опит в областта на онкогинекологията. Лекарите от отделението извършват консултативна дейност, както на място в стационара, така и в Гинекологичните кабинети в Диагностично консултативния блок.
д-р Огнян Младенов - Гинеколог
dr-ognqn-mladenovД-р Огнян Иванов Младенов – началник Онкогинекология. Роден на 02.01.1961г. в гр. Монтана. Завършва III ЕСПУ „ Димитър Благоев „ Варна. През 1987г. Завършва ВМИ – Варна. От 1988-1998 работи като ординатор в АГО гр. Нови Пазар. През 1993 г. Защитава специалност Акушерство и Гинекология. От 1999 – 2001 Управител на АГ болница – Варна. От 2004 е началник в Онкогинекологично отделение в СБАЛОЗ Варна. Завършени курсове по Здравен мениджмънт, ехографска диагностика, онкогинекология, лапароскопска хирургия.
д-р Светлозар Филев - Гинеколог - онколог
Dr. Svetlozar FilevД-р Светлозар Филев Филев завършва Медицински университет Варна през 1987г. Работи като лекар ординатор в АГО – Разград от 1987 до 1991г. От 1991г. Работи като лекар гинеколог-онколог в СБАЛОЗ – Варна. Има защитени специалности – Акушерство и гинекология през 1991г и Онкология през 1995г. В следдипломната си квалификация има завършени следните курсове: • Ултразвукова диагностика – 1990г • Колпоскопия – 1992г. • Гинекологична оперативна техника – 1993г. • Хирургия на малкия таз – 2005г. • Лапароскопска хирургия в гинекологията – 2006г. Член е на Българския лекарски съюз, Българско дружество по Онкогинекология, Българско дружество по акушерство и гинекология.
д-р Сребра Игнатова - Гинеколог
dr-srebra-ignatovaД-р Сребра Игнатова завършва медицина през 1975г. в Медицински Университет – Варна. Има специалност Акушерство и гинекология, курс за оперативна гинекология, ехография, колпоскопия.
Д-р Илиaн Иванов - Акушерство и гинекология
dr-ilian-ivanovД-р Илиан Иванов Иванов е роден през 1983г. в град Омуртаг. Завършва Математическа гимназия „д-р Петър Берон „ гр.Варна през 2002г. През 2008г. завършва медицина в Медицински Университет – Варна. Започва специализация по специалността „ Акушерство и гинекология при МУ Варна през 2009г. Асистент към катедра акушерство и гинекология при МУ-Варна. От юни 2011 г. работи в СБАЛОЗ „Марко АнтМарков - Варна" ЕООД.
Бисерка Маринова - Старша акушерка
Бисерка Маринова Ганева е завършила ПМИ Варна през 1980 г. със специалност "Акушерка". Във връзка с продължаващото обучение, притежава удостоверения за завършени различни курсове като „Интензивни грижи и терапия на бременни с повишен риск”, „Болнична хигиена – иновативни комплексни системи за ръчно професионално почистване и дезинфекция. Технология и организация на процеса.”, „Професионален стрес при работещите с онкологично болни” и други. След дипломирането си започва работа като акушерка в родилно отделение на МБАЛ „Царица Йоанна” ЕООД, гр. Провадия от 1980 г., а през 2010 г. става старша акушерка в отделението. Поради структурни промени в болницата, от 2011 г. започва работа в онкогинекологично отделение на СБАЛОЗ „Д-р Марко Ант. Марков” ЕООД, Варна като старша акушерка.