Отделението по Онкологична гастроентерология има съвременно медицинско оборудване за осъществяване на добра медицинска практика, включващо: фиброскоп, фиброколоноскоп, фибродуоденоскоп със странична оптика, набор от ригидни ректоскопи, аксесоари към съответния ендоскоп за извършване на диагностични и терапевтични процедури под електрохирургия, набор за АПК.

Разполага с ендоскопски център, намиращ се в База І – ДКБ и отделение с 10 легла, намиращо се в База ІІ – кв. Аспарухово.

В отделението по Онкологична гастроентерология и в кабинета към него се извършват консултативна, диагностична и специализирана съвременна лечебна дейност на малигнените болестни процеси, ангажиращи стомашно-чревния тракт по критерии и методики, отговарящи на приетата и действаща в момента Национална онкологична доктрина, провежда се своевременна профилактика на злокачествените заболявания чрез диагностика и лечение на преканцерозите, извършва се метафилактика на доброкачествените и злокачествени туморни процеси по хода на стомашно-чревния тракт при вече открити, лекувани и третирани с методите на съвременната медицина такива.
д-р Красимир Иванов - Началник отделение

Dr. Krasimir IvanovД-р КРАСИМИР ДИМИТРОВ ИВАНОВ Дата на раждане: 27.08.1966г. в гр.Тервел обл. Добричка.

ОБРАЗОВАНИЕ: Средно образование - ЕСПУ ”Йордан Йовков”-гр.Тервел през 1984г. Висше образование:ВМИ-гр.Варна-1992г. Придобити Специалности: Вътрешни болести-1999г. Гастроентерология-2004г. Редовната военна служба 1984-1986г. в редовете на Гранични войски.


ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА: ОТ 1992-1999г.- участъков терапевт в РБ-гр.Тервел. От 1999 до 2001г. завеждащ сектор по Гастро-интестинална ендоскопия в ОФД на МБАЛ-Добрич . От 2001г до 2003г завеждащ ТК в АМЦСМП ”Св.Н.Чудотворец”-ЕООД-гр.Варна. От 2003г до 2004г.-завеждащ Гастро-ентерологичен к/т в МДОЗС”д-р М.Ант.Марков-ЕООД” –гр.Варна. От 2004 и до момента-Началник ОГЕ към МДОЗС а в последствие СБАЛОЗ”д-р М.Ант.Марков-ЕООД”-гр.Варна.Чужди езици: Руски, Английски.

Д-р Елеонора Енчева -

Д-р Валя Градинарова завършва Висше образование в Медицински университет - Варна през 1995г. За периода 1996-2000г. работи като ординатор в ЦСМП –гр. Шумен (ф. Нови Пазар), терапевт в ОРБ- ГР. Русе, СБ за ДПЛР-Бухово, гр. София. Специализира вътрешни болести в Медицинска академия УМБАЛ „Александровска”- гр. София от 2000 до 2005г., като полага успешно изпит за специалност по вътрешни болести през 2005г. От месец февруари 2006г. работи в ОГЕ към СБАЛОЗ „Д-р Марко Марков”. От 2008г. специализира гастроентерология в клиниката по Хепатогастроентерология на УМБАЛ „ Св. Марина”-гр. Варна . През 2008г. след успешно положен изпит е придобила диплома за Високоспециализирана дейност в медицината – „Ултразвукова диагностика на коремни органи и повърхностни структури - I ниво”.В следдипломната си квалификация Д-р Градинарова има проведени следните курсове и обучения: през 2002-2004г. „Новости в диабетологията”, „Остеопороза”, „Ехография на щитовидна жлеза” в УМБАЛ „Александровска „-гр. София . През 2010г.- основен курс по Гастроентерология- ИСУЛ „Царица Йоанна”-гр. София. През 2011г.- Доплер курс.Участвала е в симпозиуми и конференции „ Холестаза- клинични аспекти и поведение, „Софиийски хепатологични дни”. Членува в Български лекарски съюз.

Д-р Петър Николов - Специалист по вътрешни болести и гастроентеролог

dr-petar-nikolovД-р Петър Стефанов Николов е възпитаник на I Езикова Гимназия с изучаване на английски език- Варна. През 2003 г. завършва магистърска степен, специалност медицина към Медицински университет „проф. Д-р Параскев Стоянов” - Варна. В периода 2004 - 2009 г. работи като лекар-ординатор в Терапевтична клиника- Отделение по гастроентерология и ендокринология към ВМА-ББАЛ-Варна. От 2005 г. до 2009 г. е спациализант по вътрешни болести, а от 2009 г. е зачислен с конкурс за специализация по гастроентерология в Клиниката по Хепатогастроентерология, УМБАЛ „Св. Марина” - Варна. През 2008 г. провежда Квалификационен курс по ендоскопска диагностика, инвазивни и терапевтични манипулации при заболяванията на горния отдел на ГИТ към ВМА-София. През 2012 г. провежда основен курс на обучение по Гастроентерология- ИСУЛ „Царица Йоанна”- гр. София.