В онкохирургично отделение се извършва съвременно оперативно лечение на всички доброкачествени и злокачествени новообразувания в обема на голямата хирургия, както и лапароскопски операции върху жлъчен мехур, яйчникови кисти, дебело черво, чернодробни кисти и други, които са обект на лапароскопската хирургия според Хирургичния стандарт. Извършват се и операции върху млечна жлеза, като се използват най-съвременни методи и техника за лечение.

В отделението по Онкохирургия са разкрити 20 легла за лежащо болни. То е оборудвано с най-съвременна медицинска техника и инструментариум. Разполага с три ново оборудвани операционни зали с 4 операционни маси.

В отделението работят високо квалифицирани специалисти с дълъг стаж в областта на хирургията, които осъществяват съвременна лечебна дейност в съответствие с правилата за добра медицинска практика, възприетите методи от съществуващия медицински стандарт по Хирургия, при спазване морално етичния кодекс на всеки член от колектива.

Лекарите от отделението извършват консултативна дейност, както на място в стационара, така и в Хирургичните кабинети в диагностично консултативния блок.

Проф. д-р Георги Леонидов Кобаков – Управител

д-р Николай Георгиев – Началник Хирургично отделение

д-р Денислав Белинов – хирург-онколог

д-р Сашо Вълков – хирург

д-р Йордан Борисов – хирург

д-р Здравко Димитров – хирург

д-р Станислав Ненков – хирург

д-р Илиян Илиев – хирург

д-р Богдан Богданов – хирург

Атанаска Димитрова – старша мед. сестра