• Управител – Проф. Георги Кобаков , д.м.
  • Зам. управител ЛДД – Д-р Янислава Илиева
  • Главна медицинска сестра – Светла Маркова Попова
  • Ръководител Н-ИЕ МО, ЛЛ, НИД и онкокомитети – Доц. д-р Димитър Калев
  • Ръководител ФСО, гл. счетоводител – Димитрия Григорова
  • Финансов контрольор – Мариета Димитрова