Провежда се предоперативно при локално авансирали тумори. Целта е да се постигне редуциране на обема на тумора с оглед максимална радикалност на оперативната интервенция. Основни критерии за ефективност на неоадювантното лечение са процентът постигнати пълни патоморфологични ремисии ( пълно обратно развитие на тумора), както и процентът на органосъхраняващите оперативни интервенции.