192022Apr

Обява! Конкурс – гл. мед. сестра

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА  БОЛНИЦА  ЗА  АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ  Д-Р МАРКО АНТОНОВ МАРКОВ – ВАРНА”, ЕООД   ОБЯВЛЕНИЕ „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания Д-р Марко Антонов Марков – Варна”, ЕООД на основание глава V, раздел ІV “Конкурс” от Кодекса на труда и  чл. 68, ал.7 от Закона за лечебните заведения               I. Обявява…

Read More
72022Apr

Поздравителен адрес

Уважаеми колеги, Опазването на живота и здравето на човек е призвание и отговорност, които са по силите на малцина. Последните години на изпитание на волята, силите и професионализма на всеки един от нас ни показаха, че здравето е най-висшият дар, крехко и несигурно притежание, което сме длъжни да пазим, защитаваме и най-вече – да ценим….

Read More