42022Feb

Световен ден за борба с рака 2022-2024: “Затваряне на пропастта в грижите”

Днес, 4 февруари, е Световен ден за борба с рака. През тази година Съюзът за международен контрол на рака стартира поредната тригодишна кампания. Този път темата е: „ Затваряне на пропастта в грижите / Осъзнаване на проблема“.Световният ден за борба с рака 2022 г. бележи първата година от нова тригодишна кампания, съсредоточена върху въпроса за…

Read More