Отделението по “Медицинска онкология и палиативни грижи” разполага с 50 легла за лежащо болни. В него се извършва лекарствена онкотерапия според съвременните стандарти на медицинската онкология, провеждат се клинични изпитвания по международни проекти, което осигурява най-съвременен подход при лечението на пациентите и тяхното наблюдение. В отделението има разкрити сектори за:

  • “Палиативни грижи на онкологично болни, които не подлежат на други основни методи на лечение”
  • “Подобряване качеството на живот и борба с болката”, в който се провежда съвременно лечение на болковия синдром и физиотерапия на лимфедеми на горните крайници и лечебен масаж при съответни показания за това.
В отделението работят медицински специалисти с висока професионална квалификация, чиито резултати са доказателство за добра медицинска практика.
Началник отделение - Д-р Васил Попов
Dr. Vasil PopovД-р Васил Стефанов Попов – химиотерапевт. През 1989 г. Завършва Медицински университет Варна. От 1989 до 1995 г работи като участаков лекар в МБАЛ „ Търговище” . От 1995г в СБАЛОЗ „ д-р Марко Марков” ЕООД в Отделение по медицинска Онкология и палиативни грижи.
Вътрешни болести и онкология - д-р Лена Георгиева
Dr Lena GeorgievaД-р Лена Георгиева Попова: - Лекар – ординатор в отделение медицинска онкология и палиативни грижи при СБАЛОЗ ‘М. Марков” Завършва медицина през 1990г. в Медицински университет – гр. Варна. През 1997г. придобива специалност – Вътрешни болести – МУ- София. През 2007г придобива специалност - Онкология От 1990г. до 1992г. работи като участъков терапевт в Общинска болница – В. Преслав. От 1992г. до 1998г. работи като лекар ординатор във Вътрешно отделение в Общинска болница – В. Преслав От 1998г. до 2003г. работи каро лекар – ординатор в ЦСМП – гр. Варна. От 04.2003г. работи като лекар – химиотерапевт в отделение медицинска онкология и палиативни грижи – СБАЛОЗ “Д-р М. Марков” Други квалификации: Участие в Международни програми за обучение в Румъния НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ: Карцином на мл. жлеза, бял дроб, дебело черво Участие в кл. проучвания – изследовател – фаза III; IV – метастатичен карцином на мл.жлеза, дебело черво.
Вътрешни болести - д-р Марияна Тодорова
dr-mariqna-todorovaД-р Марияна Йорданова Тодорова - Йоцова - лекар-ординатор Завършва медицина в Медицински Университет Варна през 1986г. През 1999г. придобива специалност – Вътрешни болести – МУ гр. София. От 1986г. до 1990г. работи като лекар-ординатор в Отделение по хемодиализа, Районна болница гр. Сливен От 1990г.до 2004г.работи като лекар-ординатор в ЦСМП – гр. Варна От 04.2004г. работи като лекар-ординатор в Отделение по медицинска онкология и палиативни грижи НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ: Карцином на млечна жлеза, карцином на Яйчници. Участие в кл. изпитвания като под изследовател на теми: фаза IV – лечение на анемия при онкологични заболявания; фаза IV , лечение на белодробен карцином; фаза III, лечение карцином на панкреаса.
Вътрешни болести и онкология - д-р Николай Николов
dr-nikolay-nikolovД-р Николай Начков Николов – химиотерапевт. През 1990 г. Завършва Медицински университет – Варна. От 1990 до 2003 година работи в МБАЛ „ Добрич” АД в Терапевтично отделение, сектор Онкология. От 2003 работи в СБАЛОЗ „ д-р Марко Марков” ЕООД в Отделение по медицинска Онкология и палиативни грижи. През 1996 г. Защитава специалност Вътрешни болести. През 2005 – специалност Онкология. Има завършен курс по абдоминална ехография. Участва в клинични изпитвания – фаза III и IV. Sucralfat.Clodrnat.Bondronat.TAM/EXE. Има доклад в сборника „ Новантрон в клиничната практика в България” Членува във Варненско Онкологично дружество.
Вътрешни болести и онкология - д-р Стилияна Стилиянова
dr Stilqna StilqnovaД-р Стилияна Стилиянова завършва медицина през 1998г. в Медицински университет Варна. През 1995 г. придобива специалност – Вътрешни болести в МУ София, а през 2008 г. : придобива специалност Онкология – МУ Варна; От 1988 до 1993 работи като Участъков терапевт - Градска поликлиника – Добрич. От 1994 до 2003 г. работи в Отделение по пулмология, гастроентерология и хематология. От 2003 е Лекар – химиотерапевт в отделението за медицинска онкология и палиативни грижи при СБАЛОЗ “Д-р М. Ант. Марков “ Други квалификации :  Преминат курс по палиативни грижи при онкологично болни – 2004 г.  Курс „ Новости в химиотерапията” – 2005-2007 г.  Участия в български и международни конгреси и симпозиуми по онкология Опит в клинични проучвания: • Многобройни учстия във фаза 2-3 химиотерапия за карцином на простата, рак на гърда, рак на бял дроб , карцином на яйчник • Участия във фаза 3 клинично проучване за терапия на болката Научни интереси: • Карцином на урогенитален тракт • Карцином на бял дроб • Карцином на млечна жлеза – химио- и хормонолечение.