В ОМОПГ при СБАЛОЗ са разкрити 10 легла за палиативни грижи в самостоятелни стаи с две легла, санитарен възел, телевизия и интернет. Палиативни грижи представлява специално обгрижване, което се фокусира върху пациенти като цялостна личност, с грижа за неговото физическо здраве и душевен комфорт за създаване на адекватна емоционална среда, както за пациента, така и за неговите близки. Работи се по клинична пътека 297, като се приемат пациенти в крайния стадий на онкологичното заболяване, когато активното лечение на помага, а се работи за подобряване качеството на живот и адекватно обезболяване. Спазват се правилата на СЗО за приложение на аналгетично лечение при хронична болка. В отделението работи интердисциплинарен екип от лекари, както и участието на психолог и физиотерапевт. Зачита се правото на всеки пациент да направи информиран избор за палиативни грижи.