262020Jun

Обявление

Във връзка с открита положителна проба на служител на Община Варна за коронавирус, затварянето на сградата на Община Варна за дезинфекция и откриване на контактните лица, както и обстоятелството, че съгласно изискванията на Наредбата за упражняване правата на собственост  върху частта на Община Варна от капитала на търговските дружества, за членове на комисията са определени…

Read More
172020Jun

От 17.06.2020г. СБАЛОЗ – Варна извършва прегледи по три направления

От 17.06.2020г. СБАЛОЗ – Варна извършва прегледи по три направления, финансирани от Община – Варна, които са извън обхвата на задължителното здравно осигуряване и не подлежат на финансиране от НЗОК, от Министерство на здравеопазването, от застрахователни дружества и от специализирани научно – изследователски програми. Направленията са: „Профилактика на онкологични заболявания“ „Скрининг на преканцерози на маточната…

Read More