312024May

Обява за длъжност – „лекар, специализант“

   Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания Д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД, обявява свободнa длъжност за „лекар, специализант“, със зачисляване към Медицински университет – Плевен, по клинична специалност  както следва: „Медицинска онкология” ” в Отделение по медицинска онкология и палиaтивни грижи – 1 място.    Необходими документи за кандидатстване за обявените…

Read More
232024May

Повече от 40 дами с онкологична диагноза получиха безплатна козметика и перуки

Повече от 40 дами, които станаха част от организираната от „Специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко А. Марков – Варна“ ООД, „Жените в онкологията“ – България и Инър Уийл клуб Варна втора информационна среща на тема: „Как да поддържаме здравето и красотата си по време на химиотерапия и лъчетерапия“, получиха напълно…

Read More