122016Sep

Търг с явно наддаване, за отдаване под наем на преместваем обект – павилион

   На основание чл. 17А и чл. 17Б от НРУПСВЧОВКТД на Общински съвет-Варна и във връзка със Заповед № 101 /12.09.2016г на Управителя,СБАЛОЗ „Д-р Марко Антонов Марков-Варна“ ЕООД, обявява че ще се проведе търг с явно наддаване, за отдаване под наем на преместваем обект – павилион за срок от 3 / три / години. Обектът…

Прочетете повече