232016Aug

Организирана психосоциална подкрепа в българската онкология

      В началото на юли 2016 г. СБАЛОЗ “Марко А. Марков” ЕООД – Варна създаде направление за психосоциална подкрепа на онкологични пациенти. За първи път в историята на българската медицина науката психоонкология разгръща своя действителна структура с професионален щат, кабинетни пространства, оригинална програма, стадартизиран инструментариум и регламентиран контингент. И досега душата на българския…

Прочетете повече ...
232016Aug

Едновременна лъчехимиотерапия – мислене и практика в клиничната онкология

ЕДНОВРЕМЕННА ЛЪЧЕХИМИОТЕРАПИЯ – МИСЛЕНЕ И ПРАКТИКА В КЛИНИЧНАТА ОНКОЛОГИЯ  От началото на юни 2016 г. СБАЛОЗ “Марко А. Марков” ЕООД – Варна реконструира своите интелектуални и технологични ресурси в едно модерно бимодално направление, интегриращо лъчелечение и медицинска (лекарствена) онкология. Нуждата от съчетаване на различни специалности и терапевтични похвати е най-съвременна повеля в онкологичната наука и…

Прочетете повече ...