European-Union_120-animated-flag-gifs

Покана за пресконференция


European-Union_120-animated-flag-gifs

Приключи дейността: Разработване, внедряване и сертифициране на BS OHSAS 18001:2007


European-Union_120-animated-flag-gifs

Приключи дейността: Провеждане на процедури за избор на изпълнители на планирани по проекта дейности
European-Union_120-animated-flag-gifs

Разработване и внедряване на BS OHSAS 18 001:2007European-Union_120-animated-flag-gifs

Провеждане на процедури за избор на изпълнители на планирани по проекта дейности


European-Union_120-animated-flag-gifs

Декларация на ръководството
European-Union_120-animated-flag-gifs

Приключи дейността: Анализ за състоянието и проектиране организацията на трудовата дейност по проект „Безопасност и здраве – гаранция за професионализъм и качество”European-Union_120-animated-flag-gifs

Анализ на състоянието и проектиране организацията на трудовата дейностEuropean-Union_120-animated-flag-gifs

Дейности по осигуряване на информация и публичност


European-Union_120-animated-flag-gifs

Иформация за медиите за проект по опе��ативна програма „Развитие на човешките ресурси”