112015Dec

Всеки ден 10 българи чуват диагнозата рак Онкологичните заболявания на кожата, белия дроб, гърдата и простата са най-често поставяните диагнози

presinformaciqpresinfo