42019Feb

Профилактиката на рака – шанс за 5 от 100 прегледани, сочи статистиката на СБАЛОЗ – Варна

Днес, 4 февруари е Световен ден за борба с рака. На този ден организации и хора по цял свят се обединяват, за да повишат осведомеността за рака и работят, за да го превърнат в глобален приоритет в здравеопазването.

               Очаква се статистиката да отчете 9,5 милиона души, напуснали света в резултат на заболяване от рак през 2018 г. – около 26 000 смъртни случая на рак на ден – и този брой се очаква да нарасне.

               Тази година Съюзът за международен контрол на рака, който организира Световния ден за борба с рака, стартира нова тригодишна кампания с темата: „Аз съм и ще бъда”. Тя призовава за личен ангажимент за намаляване на глобалното бреме на рака.

„Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко А. Марков – Варна“ ЕООД вече повече от 10 години не само лекува диагностицираните раково болни, но се опитва да предприема превантивни мерки и да открива заболяването в предраков или начален стадий. В резултат на безплатната профилактична програма на болницата, която се реализира всяка година през пролетта и есента и обхваща почти всички най-често срещани диагнози, много пациенти получиха по-голям шанс за напълно излекуване или по-голяма преживяемост.

През миналата година в рамките на двете едномесечни кампании през кабинетите за профилактика са преминали 206 варненци. При 5% от тях са открити онкологични заболявания и то в ранен стадий. Назначено им незабавно лечение, което значително е увеличило шансовете им за успешно излекуване.

Новорегистрираните болни в СБАЛОЗ – Варна през 2018 г. са 2582 души, от които 2028 са от Варненска област, а 554 – от Добричка. През кабинетите на Диагностично-консултативния блок са преминали 16 495 пациенти, а през стационара на болницата в кв. „Аспарухово“ – 13 961. Новозакупената с общински средства ендоскопска и лапароскопска апаратура значително ще повиши капацитета за диагностика и щадящо оперативно лечение на пациентите.

Най-често срещаните диагнози при мъжете през 2018 г. са рак на простата, рак на бял дроб и рак на дебело черво, а при жените – рак на млечна жлеза, рак на дебело черво и рак на матката.

През юли тази година болницата ще отбележи три години от старта на все още единствената в страната Програма за психосоциална подкрепа на онкологични пациенти и техните близки. Тя бе започната с цел да отговори на необходимостта от информация и специализирана психологична помощ за пациентите с рак и техните семейства, както и да съдейства за облекчаване процеса на лечение, постигане на по-добро качество на живот и професионална грижа, включително чрез консултации от немедицински специалисти, като социален работник и адвокат.

Анализ на данните, от въведения Скрининг за самооценка на дистрес показва, че от анкетираните над 6000 пациенти се посочват най-често тревожност, следвана от нервност и страх в категорията Емоционални проблеми, свързани с болестта.

В категорията Практически проблеми пациентите на първо място отбелязват решение за лечение, а на второ финансови проблеми.

Отчита се и тенденция, която показва,че все по-често близки на пациенти търсят консултация с клиничен психолог по повод въпроси, свързани с общуването с пациента или с посрещането на промени, които забелязват в поведението на близките си – изолация, избухливост и  раздразнителност, отказ от лечение и т.н.

Пациентите се обръщат към социален работник най-често с казуси, свързани със социалните им права и възможности за подпомагане, които предоставя държавата и общината.

Най-честите консултации с адвокат са по повод трудово-правни взаимоотношения между пациент с онкологично заболяване и работодател.

През януари 2018 година беше поставено началото и на Арт група за жени с онкологични заболявания, като последваща грижа  и част от Програмата за психосоциална подкрепа на онкологични пациенти и техните близки. Всяка седмица жените от групата се събират, за да споделят, както своите нови творчески вдъхновения, така и личните си преживявания в пространство, в което ще бъдат чути, разбрани, подкрепени и насърчени. Благодарение на произведенията на изкуството, изработвани от членовете на групата за арт терапия, които се продават по време на благотворителни събития, се набират и средства за издръжка на програмата, която не се финансира от нито една институция.

Екипът на СБАЛОЗ – Варна е съпричастен на обявената тригодишна кампания на Съюза за международен контрол на рака под надслов „Аз съм и ще бъда“. Болницата ще се включи активно и в общинската програма за профилактика на онкологичните заболявания в направленията щитовидна жлеза, рак на шийката на матката, рак на простатата и рак на белия дроб. Ще бъде продължена и традиционната профилактична програма за превенция на онкологичните заболявания, реализирана безвъзмездно от лекарите и безплатно за пациентите от екипа на СБАЛОЗ – Варна.

* * *

Тригодишната кампания на Съюза за международен контрол на рака, който организира Световния ден за борба с рака, която общинската болница приветства, призовава за личен ангажимент за намаляване на глобалното бреме на рака.

Кампанията има две направления:

Как хората могат да си помогнат сами

  • Направете здравословен избор на начин на живот, който включва избягване на употребата на тютюневи изделия, получаване на много физическа активност, хранене със здравословна диета, ограничаване на алкохола и безопасност на слънце.
  • Запознайте се с признаци и симптоми на рак и насоки за ранно откриване, защото намирането на рак често прави по-лесно лечението.
  • Споделяйте истории за техния собствен опит с рака, общувайте с лицата, вземащи решения, и се присъединете към групи за подкрепа, за да помогнете за положителна промяна за всички хора, засегнати от рак.
  • Когато е възможно, използвайте работа и други ежедневни дейности по време и след лечение на рак като възможности за поддържане на нормалност, рутина, стабилност, социални контакти и доходи.

Как хората могат да помагат на другите

  • Подкрепете пациенти с рак и оцелели с физическото и емоционалното въздействие на рака дори след края на лечението.
  • Да призове правителствените лидери да се ангажират с адекватни ресурси за намаляване на смъртните случаи от рак и осигуряване на по-добро качество на живот за пациентите и оцелелите.
  • Обучете себе си и другите за връзката между някои поведения на начина на живот – включително пушенето, лошото хранене и липсата на физическа активност – и риска от рак.
  • Разплитайте слухове и митове, които водят до стигма и дискриминация срещу хора с рак в някои общности.
  • Насърчавайте училищата и работните места да прилагат политики за хранене, физическа активност и забрана на тютюнопушенето, които да помогнат на хората да приемат здравословни навици за цял живот.