262020Jun

Обявление

Във връзка с открита положителна проба на служител на Община Варна за коронавирус, затварянето на сградата на Община Варна за дезинфекция и откриване на контактните лица, както и обстоятелството, че съгласно изискванията на Наредбата за упражняване правата на собственост  върху частта на Община Варна от капитала на търговските дружества, за членове на комисията са определени със Заповед на управителя на СБАЛОЗ и длъжностни лица от Община Варна, Ви уведомяваме, че  обявявеният търг с явно наддаване, за отдаване под наем на преместваем обект – павилион с площ 40 кв. метра, находящ се в гр. Варна, кв. Аспарухово,местност Вилите, насрочен за 26.06.2020 г. от 11 ч., се отлага за нова дата и час, които ще бъдат определени допълнително на сайта на СБАЛОЗ.

Публичният търг ще се проведе на  03.07.2020 г. от 11 ч. в конферентна зала в сградата на СБАЛОЗ „Д-р Марко Антонов Марков-Варна“ ЕООД.