Злокачествената болест докосва света на личността във всички значими аспекти, вкл. физическо, емоционално и социално функциониране.Световните проучвания показват, че поставянето на онкологична диагноза е посочвано за едно от най-стресиращите събития в човешкия живот.Пациенти с онкологична диагноза често имат оплаквания от безсъние, липса на апетит, тревожност, депресивност, страх и несигурност, социална изолация и др.Тези състояния могат да бъдат както нормален отговор на стресогенно събитие, така и според интензивността и продължителността си да формират клинична картина на тревожно-депресивно разстройство, паническо разстройство, посттравматично стресово разстройство и др.

Кабинетът по „Медицинска психология“ осигурява специализирана психологическа помощ на пациенти с онкологични заболявания и техните близки чрез оценка на психологичен статус, психологическо консултиране и психотерапия.

Психологическото консултиране има за цел да облекчи психичното и емоционално страдание на пациентите и техните близки, запазване или възстановяване на личния психологичен и емоционален статус, подпомогне в адаптирането към болестта и поддържане качеството на живот.

Към Диагностично-консултативния блок на болницата клиничния психолог осъществява:

Скрининг на дистрес при новодиагностицирани пациенти и пациенти в етап на активно лечение;
Психологическо изследване на личността;
Психологично консултиране и психотерапия на хора с различни тревожни и депресивни разстройства, панически  разстройства,  постравматични стресови разстройства и др.;
Кризисна интервенция;
Фамилно консултиране


Информация и записване на час:

Консултациите се извършват след предварително записан час на тел:

0899 707394

Гергана Иванова

Клиничен психолог, психотерапевт

Регистратура тел.: 052/ 975 840

ДКЦ – IV ет. 3  кабинет 40


Гергана Иванова
работи в “СБАЛОЗ Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД от 2009год. Магистър по психология към ВТУ “Св.св. Кирил и Методи“. Специализирала е Клинична психология към Медицински университет „Проф.Д-р П.Стоянов“ гр. Варна. Психотерапевт и член на “Дружество по позитивна психотерапия към Световната асоциация по позитивна психотерапия (WAPP)”. Член на “Международната асоциация по психоонкология (IPOS)”. Член на “Българска асоциация по психоонкология (БАПО)”. Участвала е в редица научни конференции и конгреси, част от които са с международно участие. Сертифицирана е за работа с високоспециализирани проективни, личностови и невропсихологични методики. Притежава опит в психологическото консултиране и терапия на хора с тревожни и депресивни разстройства, панически разстройства, посттравматични стресови разстройства и др., провеждане на арт терапевтични групи. Ментор на студенти – стажанти в клиничната онкологична практика.