232017Oct

Профилактични прегледи в три направления ще реализира СБАЛОЗ – Варна между 15 до 30 ноември

Безплатни профилактични прегледи в три направления, в които се наблюдава трайна тенденция на нарастване на заболеваемостта, обявява в дните между 15 и 30 ноември ръководството на „Специализираната болница за лечение на онкологични заболявания д-р Марко А. Марков – Варна“. Ноември е обявен на Месец за борба с рака на простатата. Затова това ще е и едно…

Read More
302017Aug

Обява за продажбата на апартамент собственост на „ СБАЛОЗ д-р Марко А. Марков – Варна“ ЕООД

Обява за провеждане на търг с явно наддаване за продажбата на апартамент собственост на „ СБАЛОЗ д-р Марко А. Марков – Варна“ ЕООД На основание чл. 17б, ал. 4 от НРУПСЧОВКТД, и във връзка с взето решение на Общински съвет – Варна № 828-10(№20)/27.07.2017г.,   „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко Антонов…

Read More
292017Jun

ВАЖНО!!! Преустановява се предварителното записване за ехограф, мамограф и рентген.

От 01 ЮЛИ 2017г. се преустановява записването на часове  на регистратура и по телефона за ехограф, мамограф и рентген в СБАЛОЗ – Варна. Образните изследвания ще се извършват след посещение при лекуващия лекар в съответния кабинет в деня на прегледа по преценка и необходимост.

Read More
272017Jun

СБАЛОЗ- Варна сключи договор по оперативна програма ” Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020

                                                                                         ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД, УДЪЛЖАВАНЕ НА…

Read More
242016Oct

Търг с явно наддаване, за отдаване под наем на площи за поставяне на 3 броя кафе машини за срок от 1 година

На основание чл. 17б, ал. 4 от НРУПСЧОВКТД, и във връзка със Заповед № 125/24.10.2016г. на Управителя, „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД, обявява, че ще проведе търг с явно наддаване, за отдаване под наем на площи за поставяне на 3 броя кафе машини за срок…

Прочетете повече
122016Sep

Търг с явно наддаване, за отдаване под наем на преместваем обект – павилион

   На основание чл. 17А и чл. 17Б от НРУПСВЧОВКТД на Общински съвет-Варна и във връзка със Заповед № 101 /12.09.2016г на Управителя,СБАЛОЗ „Д-р Марко Антонов Марков-Варна“ ЕООД, обявява че ще се проведе търг с явно наддаване, за отдаване под наем на преместваем обект – павилион за срок от 3 / три / години. Обектът…

Прочетете повече
232016Aug

Организирана психосоциална подкрепа в българската онкология

      В началото на юли 2016 г. СБАЛОЗ “Марко А. Марков” ЕООД – Варна създаде направление за психосоциална подкрепа на онкологични пациенти. За първи път в историята на българската медицина науката психоонкология разгръща своя действителна структура с професионален щат, кабинетни пространства, оригинална програма, стадартизиран инструментариум и регламентиран контингент. И досега душата на българския…

Прочетете повече ...
232016Aug

Едновременна лъчехимиотерапия – мислене и практика в клиничната онкология

ЕДНОВРЕМЕННА ЛЪЧЕХИМИОТЕРАПИЯ – МИСЛЕНЕ И ПРАКТИКА В КЛИНИЧНАТА ОНКОЛОГИЯ  От началото на юни 2016 г. СБАЛОЗ “Марко А. Марков” ЕООД – Варна реконструира своите интелектуални и технологични ресурси в едно модерно бимодално направление, интегриращо лъчелечение и медицинска (лекарствена) онкология. Нуждата от съчетаване на различни специалности и терапевтични похвати е най-съвременна повеля в онкологичната наука и…

Прочетете повече ...
262016Feb

СБАЛОЗ – Варна Стартира Безплатна Профилактика през Март

Натиснете тук за оригиналния документ Специализираната болница за активно лечение на онкологичните заболявания „Д-р Марко А.Марков – Варна” ЕООД стартира пролетната серия от годишната програма за безплатна профилактика на населението на Варненска и Добричка област с прегледи за ранна диагностика на най-разпространените онкологични заболявания – рак на гърда, рак на шийката на матката, рак на…

Прочетете повече...
162016Feb

(Обновена) Tърг с явно наддаване, за отдаване под наем на площи за поставяне на 5 броя кафе машини

Обявление за резултати от публичния търг ЗАПОВЕД оригинал На основание чл. 17б, ал. 4 от НРУПСЧОВКТД, и във връзка със Заповед № 13/19.01.2016 на Управителя,„Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД, обявява, че ще проведе търг с явно наддаване, за отдаване под наем на площи за поставяне…

Прочетете повече...