112021Oct

Обява за специализанти – клин.лаб

   Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания Д-р Марко Антонов Марков – Варна”, ЕООД, обявява свободна длъжност за „лекар– специализант“, със зачисляване към Медицински университет – Плевен, по клинична специалност  както следва: 1. „Клинична лаборатория” – 1 място    Необходими документи за кандидатстване за обявените длъжности: Документ за самоличност – лична карта. Автобиография…

Read More
42021Oct

Обява за специализанти

   Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания Д-р Марко Антонов Марков – Варна”, ЕООД, обявява свободни длъжности за „лекар, специализант“, със зачисляване към Медицински университет – Плевен, по клинична специалност  както следва: 1. „Медицинска онкология” в Отделение по медицинска онкология и палиативни грижи – 2 места    Необходими документи за кандидатстване за обявените…

Read More