42022Feb

Световен ден за борба с рака 2022-2024: “Затваряне на пропастта в грижите”

Днес, 4 февруари, е Световен ден за борба с рака. През тази година Съюзът за международен контрол на рака стартира поредната тригодишна кампания. Този път темата е: „ Затваряне на пропастта в грижите / Осъзнаване на проблема“.
Световният ден за борба с рака 2022 г. бележи първата година от нова тригодишна кампания, съсредоточена върху въпроса за справедливостта. Темата на кампанията „Затваряне на пропастта в грижите“ признава силата на знанието и предизвиква към повишаване на осведомеността за липсата на справедливост в грижите за рак, обяснява бариерите, които съществуват за много хора при достъп до услуги и получаване на грижите, от които се нуждаят – и как тези бариери потенциално намаляват шанса на човек да оцелее при тази диагноза.
Стартиращата 3-годишна кампания цели признаване на несправедливостта в грижите за рака в различните точки на света и изграждане на по-справедлива визия за бъдещето – бъдеще, в което хората живеят по-здравословен живот и имат по-добър достъп до здравни и ракови услуги, независимо къде са родени, къде растат, ходят на работа или живеят.
Световният ден за борба с рака е глобална инициатива, която има за цел да постигне по-голяма осведоменост за рака и да предизвика действия за по-добра превенция, ранно откриване и успешно лечение на болестта.
Всички тези цени на Световната здравна организация са част от работата на „Специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко А. Марков – Варна“ ЕООД вече повече от 15 години. След спирането на държавното финансиране на профилактичните програми специалистите на болницата участват напълно безвъзмездно два пъти годишно в безплатен преглед на пациенти с основна цел – ранно откриване на онкологични заболявания и тяхното успешно лечение. Благодарение на тази грижа има десетки спасени пациенти, благодарение на навременната диагностика на болестта.
Пандемията от COVID-19 през последните две години пренасочи напълно фокуса на общественото и институционалното внимание от всички останали тежки заболявания, включително и онкологичните. Заради ограниченията, наложени заради вирусната инфекция, част от пациентите с онкологична диагноза се въздържат от посещения в специализираните здравни заведения, което неминуемо ще доведе до ръст на болните с ракова диагноза.
Екипът на СБАЛОЗ – Варна ще продължи да бъде съпричастен на кампаниите на Съюза за международен контрол на рака, които от тази година са под надслов “Затваряне на пропастта в грижите”. Ще продължи и провеждането на кампании за превенция на онкологичните заболявания, реализирана безвъзмездно от лекарите и безплатно за пациентите от екипа на СБАЛОЗ – Варна, при съобразяване с наложените ограничения заради световната пандемия от COVID-19. Защото ограничителни мерки за грижата не може да има.


Световният ден за борба с рака се отбелязва от 2000 г. насам с цел да припомня поне веднъж в годината на хората по света да бъдат внимателни и да не пропускат профилактичните си прегледи, защото най-добрите шансове за пълно излекуване от рак са когато е хванат в ранен стадий. Датата е избрана с подписването на Парижката харта след световната конференция за борба с рака на 4 февруари 2000 г.