112019Apr

СБАЛОЗ – Варна стартира кампания за диспансерни прегледи

Само около 30% от имащите право на безплатно наблюдение се възползват от него!

„Специализираната болница за лечение на онкологични заболявания д-р Марко А. Марков – Варна“ стартира кампания за информиране на пациенти с онкологични заболявания-доброкачествени и злокачествени, които имат право на безплатен диспансерен преглед.

На диспансерно наблюдение подлежат всички пациенти, които са приключили лечението си – хирургично, чрез химиотерапия или лъчетерапия. Прегледите се поемат от здравната каса и са безплатни за пациентите.

През първата година след края на лечението болните, с доброкачествени и злокачествени заболявания, имат право на 4 безплатни прегледа в рамките на годината в СБАЛОЗ – Варна. Те се провеждат на 3 месеца. През втората и третата година след лечението, пациентите имат право да двукратни диспансерни прегледи на година – през 6 месеца. От четвъртата година нататък наблюдението е веднъж годишно.

Тези прегледи са важни за проследяване на възстановяването на пациентите след предприетото лечение, за откриване своевременно на усложнения или рецидиви, категорични са специалистите на СБАЛОЗ – Варна. Правото да получат безплатно последващо наблюдение се разяснява на всички пациенти, лекувани в болницата или лекувани в друго здравно заведение, но избрали варненската общинска болница за диспансеризацията си. Оказва се, че много малко от всички регистрирани 19 730 болни от Варна и 6386 от Добрич се възползват от това си право.

Броят на пациентите, които са минали поне един диспансерен преглед през 2018г. е 6350. В същото време тези, които имат право на това (не са на химио или лъчетерапия в момента) са 22 625.

На диспансерно наблюдение подлежат и пациентите с доброкачествени заболявания, припомнят от болницата.

Всички пациенти, които имат право на безплатен преглед, могат да си запишат час на място в регистратурата на СБАЛОЗ – Варна на бул. „Цар Освободител“ 100 или на телефон 052/975 840.