252019Jan

СБАЛОЗ – Варна вече лекува с най-модерната лапароскопска апаратура

Общинската Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания “Д-р Марко А. Марков“ оборудва Хирургическо отделение и Отделение по онкологична гастроентерология с последно поколение ендоскопска и лапароскопска апаратура, както и нов апарат за ултразвуково изследване.

Модерната техника бе закупена с финансовата подкрепа на Община Варна. С отпуснатите близо 500 000 лева в общинската болница вече има изградена цялостна, интегрирана система от образни, документационни и комуникационни компоненти.

Новата апаратура вече е въведена в експлоатация . С нея се работи активно за диагностика и лечение в Отделението по онкологична гастроентерология. Над 20 са извършените вече щадящи операции в Хирургическо отделение.

Миниинвазивната диагностика и лапароскопската хирургия се считат за най-значимото постижение в областта на коремната хирургия през последните години. Докато оперира, хирургът следи интервенцията в реално време с помощта на видео системи, които му осигуряват много по-чист и подробен образ, с възможност за приближаване и насочване.

При операции, извършени с модерната лапароскопска апаратура, се нанася възможно най-малка травма на организма. Минималните разрези водят до по-бързо възстановяване на пациента, по-малко болки в следоперативния период и по-добър естетичен ефект. Доказано е, че лапароскопските операции не водят до потискане на имунната система на болния, което е особено важно за възстановяването му след боледуването.

С влизането в експлоатация на новата техника, варненската онкоболница ще може да отговори на тенденцията на нарастване на броя на пациентите, които желаят да бъдат лекувани и оперирани от специалистите на общинското здравно заведение. В хирургичното отделение на здравното заведение се извършват над 1 500 операции годишно като броят им може да бъде завишен с активното и ефективно използване на новата лапароскопска апаратура.

В последните 4 години общинските инвестициите в болнично оборудване и подобряване на материалната база в онкологичната болница са над 1,6 млн. лева. Модерният център за лъчетерапия там също е изграден с финансовата подкрепа на Община Варна. В него вече функционира и единствената по рода си в България съвременна дозиметърична апаратура – системи за измерване, мониторинг, контрол и визуализиране на радиационните параметри в Отделението по лъчелечение, на стойност 347 100. Средствата са спечелени по проект на болницата, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Той е реализиран изцяло от екип на лечебното заведение с основна цел – осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд на персонала.

С модерния център за лъчетерапия, оборудван отново с финансовата и логистична подкрепа на Община Варна, съвременното Отделение по образна диагностика и новата техника за отделенията по гастроентерология и хирургия, висококвалифицираните кадри и добре поддържана материална и леглова база, болница “Д-р Марко А. Марков“е една от водещите в Североизточна България за диагностика и лечение на онкологични заболявания

. Модерната ендоскопска и лапароскопска апаратура ще бъде презентирана при посещението на министъра на здравеопазването Кирил Ананаиев в СБАЛОЗ- Варна на 28 януари, понеделник.