172020Jun

От 17.06.2020г. СБАЛОЗ – Варна извършва прегледи по три направления

От 17.06.2020г. СБАЛОЗ – Варна извършва прегледи по три направления, финансирани от Община – Варна, които са извън обхвата на задължителното здравно осигуряване и не подлежат на финансиране от НЗОК, от Министерство на здравеопазването, от застрахователни дружества и от специализирани научно – изследователски програми.

Направленията са:

  1. „Профилактика на онкологични заболявания“
  2. „Скрининг на преканцерози на маточната шийка“
  3. „Скрининг на заболявания на щитовидната жлеза“

Прегледите се извършват в сградата на болницата на бул. „Цар Освободител“ №100. Записването става на тел.№ 052 975 840. Часовете при специалистите са ограничени с цел да не се нарушава обслужването на пациентите с онкологични заболявания.