Диагностично – консултативен блок, обхваща консултативни кабинети, медико – диагностични лаборатории и отделения без легла. В медико-диагностичните лаборатории и отделения без легла се извършват дейности, подпомагащи пряко диагностично – лечебния процес. В консултативните кабинети се извършват прегледи и прием на пациенти, нуждаещи се от хоспитализация, проследяване или контролни прегледи след дехоспитализация. В тях се извършват дейности по следните медицински специалности: медицинска онкология, акушерство и гинекология, хирургия, урология, онкодерматология, клинична хематология, лъчелечение и гастроентерология.
В тези кабинети се осъществяват прегледи на пациенти с предимно онкологична насоченост, по съответните специалности
  • Медико диагностични лаборатории – Отделение по клинична лаборатория
  • Отделения без легла
Отделение по обща и клинична патология с обособени:
  • Хистологична лаборатория
  • Цитологична лаборатория
  • Гефрирна лаборатория
Отделение по Образна диагностика с обособени:
  • Компютърна аксиална томография
  • Рентгенов кабинет
  • Мамографски кабинет
  • Ехографски кабинети / два /
Хиругичен Кабинет
Хирургичните кабинети предлагат диагностика на Онкохирургичните заболявания и преканцерози, първични и вторични консултативни прегледи; Планиране в „лист на чакащите” за оперативно лечение. Профилактични прегледи – мамолог и коло проктолог целогодишно; Диспансерно наблюдение; Прегледи по избор на пациента.; Лекари – д-р Илиян Илиев, д-р Денислав Белинов, д-р Николай Георгиев, д-р Мая Брюкнер, д-р Йордан Борисов, д-р Станислав Ненков, д-р Миков, д-р Здравко Димитров; Работното време на кабинетите е от 7.30 – 16 в петък 7.30 – 13.00 по график. Предварително записване на регистратура.
Хирургичен кабинет за профилкатика
Хирургичните кабинети предлагат диагностика на Онкохирургичните заболявания и преканцерози. Първични и вторични консултативни прегледи; Планиране в „лист на чакащите” за оперативно лечение Профилактични прегледи – мамолог и коло проктолог целогодишно; Диспансерно наблюдение; Прегледи по избор на пациента.; Лекари – д-р Илиян Илиев, д-р Денислав Белинов, д-р Николай Георгиев, д-р Мая Брюкнер, д-р Йордан Борисов, д-р Станислав Ненков, д-р Миков, д-р Здравко Димитров; Работното време на кабинетите е от 7.30 – 16 в петък 7.30 – 13.00 по график. Предварително записване на регистратура.
Гинекологичен Кабинет
Гинекологичните кабинети предлагат диагностика на онкогинекологичните заболявания и преканцерози. Първични и вторични консултативни прегледи; Планиране в „лист на чакащите” за оперативно лечение Профилактични прегледи – рак на маточната шийка целогодишно с цитонамазка. Диспансерно наблюдение; Прегледи по избор на пациента. Лекари – д-р Светослав Узунов, д-р Светлозар Филев, д-р Огнян Младенов, д-р Елияна Узунова. Работното време на кабинетите е от 7.30 – 16 в петък 7.30 – 13.00 по график. Предварително записване на регистратура.
Гинекологичен кабинет за профилактика
Гинекологичните кабинети предлагат диагностика на Онкогинекологичните заболявания и преканцерози. Първични и вторични консултативни прегледи; Планиране в „лист на чакащите” за оперативно лечение Диспансерно наблюдение; Прегледи по избор на пациента. Лекари – д-р Светослав Узунов, д-р Светлозар Филев, д-р Огнян Младенов, д-р Елияна Узунова; Работното време на кабинетите е от 7.30 – 16 в петък 7.30 – 13.30 по график. Предварително записване на регистратура.
Химиотерапевтичен кабинет
Д-р Кръстинка Иванова Кънчева Лекар специалист „ Вътрешни болести „ и „ Медицинска онкология „ Завършила ВМУ - Варна. Клиничен ординатор по „Вътрешни болести „ в МБАЛ"Св.Марина" - три години От 1989 год.- Завеждащ химиотерапевтичен кабинет и Дневен стационар по Химиотерапия в Онкологичен диспансер - Варна От 20.09.2001 г. До 1.03.2006 год.- Началник Дневен стационар по Химиотерапия в Онкологичен диспансер - Варна От 1.03.2006 год.- лекар Медицинска онкология в СБАЛОЗ-Варна ДКБ Защитени специалности: „ Вътрешни болести „ — 1991 год. „ Онкология „ - 1996 год.
Дерматологичен кабинет
Дерматологичен кабинет: Диагностика на онкодерматологични заболявания и преканцерози. Първични и вторични консултативни прегледи. Планиране в „лист на чакащите” Диспансерно наблюдение. Амбулаторна имуностимулация. Прегледи по избор на пациента. Д-р Камбурова; д-р Въжарова; Работно време по график. От понеделник до четвъртък – 7.30 до 16 Петък 7.30 – 13.30 часа.
Урологичен кабинет
Урологични кабинети: Диагностика на онкоурологичните заболявания и преканцерози. Първични и вторични консултативни прегледи. Планиране в „лист на чакащите” за оперативно лечение. Диспансерно наблюдение. Прегледи по избор на пациента. Д-р Ганев, д-р Тасков, Д-р Милков; Работно време по график. От понеделник до четвъртък – 7.30 до 16 Петък 7.30 – 13.00 часа.
Уши, Нос и Гърло кабинет
Диагностика на УНГ заболявания и преканцерози. Първични и вторични консултативни прегледи Планиране в „лист на чакащите” Диспансерно наблюдение Амбулаторна имуностимулация Прегледи по избор на пациента Д-р Славова; д-р Гавраилов; Работно време по график. От понеделник до четвъртък – 7.30 до 16 Петък 7.30 – 13.30 часа.
Лъче терапевтичен кабинет
Преценка за назначаване на лъчелечение Планиране в „ лист на чакащите” за лъчелечение и оформяне на Онкологично досие Проследяване на лъчелечението Проследяване на пациенти, провели лъчелечение Доц. Д-р Л.Маринова; д-р Видова - Бозова; д-р Попова; д-р Бойчевска; д-р Панчелиева;
Хематологичен кабинет
Д-р Мария Христова Цанева - Завършила ВМИ-Варна през 1984 година. Работила по разпределение в Районна болница-гр.Омуртаг до м. Май 1988г. Във Военно-морска болница - гр. Варна.Терапевтична клиника като ординатор-хематолог от 1988 до 2000 г. От 2002 г. - като ординатор-хематолог в Онологичен диспансер-Варна (сега СБАЛОЗ"Д-р Марко Марков"). От 2000 год преглежда и с направления по зравна каса в ДКЦ. Защитени специалности по Вътрешни болести и по Клинична хематология.
Кожни и венерически болести - Д-р Дияна Камбурова
dr-diqna-kamburovaГлавният акцент на дейността е оперативното отстраняване на злокачествените тумори на кожата с местна упойка. Прилаганите оперативни техники се простират от обикновени ексцизии през местните пластики и различните трансплантационни техники до свободните кожни пластики. При това пластиките се извършват веднага след отстраняването на туморите – най – често на лицето, носа, слепоочията, клепачите, ушните миди.