232017Oct

Профилактични прегледи в три направления ще реализира СБАЛОЗ – Варна между 15 до 30 ноември

Безплатни профилактични прегледи в три направления, в които се наблюдава трайна тенденция на нарастване на заболеваемостта, обявява в дните между 15 и 30 ноември ръководството на „Специализираната болница за лечение на онкологични заболявания д-р Марко А. Марков – Варна“. Ноември е обявен на Месец за борба с рака на простатата. Затова това ще е и едно…

Read More
302017Aug

Обява за продажбата на апартамент собственост на „ СБАЛОЗ д-р Марко А. Марков – Варна“ ЕООД

Обява за провеждане на търг с явно наддаване за продажбата на апартамент собственост на „ СБАЛОЗ д-р Марко А. Марков – Варна“ ЕООД На основание чл. 17б, ал. 4 от НРУПСЧОВКТД, и във връзка с взето решение на Общински съвет – Варна № 828-10(№20)/27.07.2017г.,   „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко Антонов…

Read More
292017Jun

ВАЖНО!!! Преустановява се предварителното записване за ехограф, мамограф и рентген.

От 01 ЮЛИ 2017г. се преустановява записването на часове  на регистратура и по телефона за ехограф, мамограф и рентген в СБАЛОЗ – Варна. Образните изследвания ще се извършват след посещение при лекуващия лекар в съответния кабинет в деня на прегледа по преценка и необходимост.

Read More
272017Jun

СБАЛОЗ- Варна сключи договор по оперативна програма ” Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020

                                                                                         ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД, УДЪЛЖАВАНЕ НА…

Read More
242016Oct

Търг с явно наддаване, за отдаване под наем на площи за поставяне на 3 броя кафе машини за срок от 1 година

На основание чл. 17б, ал. 4 от НРУПСЧОВКТД, и във връзка със Заповед № 125/24.10.2016г. на Управителя, „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД, обявява, че ще проведе търг с явно наддаване, за отдаване под наем на площи за поставяне на 3 броя кафе машини за срок…

Прочетете повече
212016Sep

While using onset of our grammar and plagiarism checker, pupils and establishments have subscribed in masses. Do not be omitted, subscribe immediately and have a bonus

While using onset of our grammar and plagiarism checker, pupils and establishments have subscribed in masses. Do not be omitted, subscribe immediately and have a bonus Because of the onset of our grammar and plagiarism checker, learners and establishments have subscribed in masses. Do not be overlooked, subscribe now and obtain a bonus A correct…

Прочетете повече...
122016Sep

Търг с явно наддаване, за отдаване под наем на преместваем обект – павилион

   На основание чл. 17А и чл. 17Б от НРУПСВЧОВКТД на Общински съвет-Варна и във връзка със Заповед № 101 /12.09.2016г на Управителя,СБАЛОЗ „Д-р Марко Антонов Марков-Варна“ ЕООД, обявява че ще се проведе търг с явно наддаване, за отдаване под наем на преместваем обект – павилион за срок от 3 / три / години. Обектът…

Прочетете повече
232016Aug

Организирана психосоциална подкрепа в българската онкология

      В началото на юли 2016 г. СБАЛОЗ “Марко А. Марков” ЕООД – Варна създаде направление за психосоциална подкрепа на онкологични пациенти. За първи път в историята на българската медицина науката психоонкология разгръща своя действителна структура с професионален щат, кабинетни пространства, оригинална програма, стадартизиран инструментариум и регламентиран контингент. И досега душата на българския…

Прочетете повече ...
232016Aug

Едновременна лъчехимиотерапия – мислене и практика в клиничната онкология

ЕДНОВРЕМЕННА ЛЪЧЕХИМИОТЕРАПИЯ – МИСЛЕНЕ И ПРАКТИКА В КЛИНИЧНАТА ОНКОЛОГИЯ  От началото на юни 2016 г. СБАЛОЗ “Марко А. Марков” ЕООД – Варна реконструира своите интелектуални и технологични ресурси в едно модерно бимодално направление, интегриращо лъчелечение и медицинска (лекарствена) онкология. Нуждата от съчетаване на различни специалности и терапевтични похвати е най-съвременна повеля в онкологичната наука и…

Прочетете повече ...
262016Feb

СБАЛОЗ – Варна Стартира Безплатна Профилактика през Март

Натиснете тук за оригиналния документ Специализираната болница за активно лечение на онкологичните заболявания „Д-р Марко А.Марков – Варна” ЕООД стартира пролетната серия от годишната програма за безплатна профилактика на населението на Варненска и Добричка област с прегледи за ранна диагностика на най-разпространените онкологични заболявания – рак на гърда, рак на шийката на матката, рак на…

Прочетете повече...